Predavači

70 različitih tema iz sveta marketinga i oglašavanja

Upoznajte naše predavače

Aleksandar Ugljevarević

Ana Delić

Anja Radulović

Bogdan Mijović

Boris Marčetić

Branislav Grković

Darko Crnogorac

Davor Bruketa

Đorđe Đuričić

Filip Mladenovski

Goran Mirković

Igor Černiševski

Iva Mitrović

Ivan Dimitrijević

Ivana Davidov

Ivana Zeković

Jana Savić Rastovac

Jelena Čađenović

Jelena Šarenac

Jovana Petrović

Katarina Šibalić

Marija Ilić

Marko Dacić

Marko Kosovac

Marko Šobot

Mina Bogosavljević Jovanović

Miloš Skokić

Miloš Stojanović

Milovan Dekić

Nataša Bojanić

Nataša Đurđević

Nataša Mitić

Nebojša Krivokuća

Nebojša Radović

Nemanja Stefanović

Nikola Čavić

Predrag Ćirović

Predrag Kurčubić

Robert Petković

Sandra Dejanović

Sanja Lalević-Cvetković

Silvija Atijas-Ristić

Slavimir Stojanović

Smiljka Dokić Jeremić

Snežana Savić

Srđan Erceg

Stevica Stojić

Svetlana Ćopić

Tanja Petrović

Vanja Blumenštajn

Vasilije Ćorluka

Veljko Golubović

Vladimir Aranđelović

Vladimir Mitrović

Vladimir Zarić

Voljena Daničić

Bojana Novaković

Gorica Mijović

Žarko Veljković